برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پاندمیCOVID 19

دستورالعمل شروع به کار مراکز جراحی محدود در پاندمیCOVID 19

مطالب/ دستورالعمل شروع به کار مراکز جراحی محدود در پاندمیCOVID 19

                           
      دستورالعمل شروع به کار مراکز جراحی محدود در پاندمیCOVID 19 دستورالعمل شروع به کار مراکز جراحی محدود در پاندمیCOVID 19
يکشنبه 21 ارديبهشت 1399