برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همکاری پرسنل پزشکی

در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی 1393/05/06

مطالب/ در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی 1393/05/06

                           
      در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی 1393/05/06 در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی 1393/05/06
شنبه 1 دي 1397