برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شیوه نامه اجرایی

ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم و شیوه نامه اجرا

مطالب/ ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم و شیوه نامه اجرا

                           
      ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم و شیوه نامه اجرا ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ویرایش چهارم و شیوه نامه اجرا
سه شنبه 22 مرداد 1398