برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارشناسان نظارت درمان

دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397

مطالب/ دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397

                           
      دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397 دوره آموزشی و کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان 1397
سه شنبه 6 آذر 1397
اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

مطالب/ اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

                           
      اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397 اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397
پنجشنبه 1 آذر 1397