برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ایمنی بیمار

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

مطالب/ بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

                           
      بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
شنبه 13 شهريور 1395
دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

مطالب/ دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395

                           
      دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395 دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها - ویرایش سوم 1395
يکشنبه 24 مرداد 1395
ایمنی بیمار

مطالب/ ایمنی بیمار

                           
      ایمنی بیمار ایمنی بیمار
پنجشنبه 22 آبان 1393