برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خون و فراورده

دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397

مطالب/ دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397

                           
      دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397 دستور عمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی 1397
يکشنبه 1 مهر 1397