برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اسکن قلب تالیوم

راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن قلب با  تالیوم یا رادیوداروهای مشابه در یک مرحله

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن قلب با تالیوم یا رادیوداروهای مشابه در یک مرحله

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن قلب با  تالیوم یا رادیوداروهای مشابه در یک مرحله راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن قلب با تالیوم یا رادیوداروهای مشابه در یک مرحله
چهارشنبه 20 تير 1397