برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استانداردهای اسکن

راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو
چهارشنبه 20 تير 1397