برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اسکن پرفیوژن

راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن پرفیوژن توام-با فونکسیون قلب

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن پرفیوژن توام-با فونکسیون قلب

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن پرفیوژن توام-با فونکسیون قلب راهنماهای بالینی و استانداردهای اسکن پرفیوژن توام-با فونکسیون قلب
چهارشنبه 20 تير 1397