برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تجویز آنتی بیوتیک

مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

مطالب/ مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397

                           
      مطالب آموزشی مربوط به دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه 1397 سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران
اهمیت نیاز به انجام برنامه استواردشیپ آنتی بیوتیک ها در ایران
Antibiotic Stwardship
ANTIBOTIC STEWARDSHIP2

شنبه 19 آبان 1397
سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران 1397

مطالب/ سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران 1397

                           
      سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران 1397 مکاتبه ابلاغ تولیت آنتی بیوتیک"، "مکاتبه کنترل مصرف سرپایی آنتی بیوتیک"، " سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی در ایران"، "مکاتبه دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک" و " فرم های تجویز منطقی آنتی بیوتیک
سه شنبه 1 خرداد 1397