برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مهدی نظری

انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

مطالب/ انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

                           
      انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397