برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیر تعالی بالینی

مدیریت تعالی بالینی

صفحات/ مدیریت تعالی بالینی

                           
      مدیریت تعالی بالینی
چهارشنبه 29 خرداد 1398
دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی

مطالب/ دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی

                           
      دستورالعمل جامع اعزام بین مراکز درمانی دستورالعملهای اعزام بین مراکز درمانی
يکشنبه 25 فروردين 1398
انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

مطالب/ انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها

                           
      انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها انتصاب آقای دکتر مهدی نظری بعنوان مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستانها
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397