برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نظارت اعتباربخشی بیمارستانها

لینک دایره ای اعتباربخشی

محتوا/ لینک دایره ای اعتباربخشی

                           
      لینک دایره ای اعتباربخشی نظارت و اعتباربخشی
پنجشنبه 10 مرداد 1398
فراخوان همکاری در اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها

مطالب/ فراخوان همکاری در اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها

                           
      فراخوان همکاری در اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها فراخوان همکاری در اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397