برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تعرفه دولتی

تعرفه های دولتی

مطالب/ تعرفه های دولتی

                           
      تعرفه های دولتی تعرفه های حدمات درمانی تشخیصی در بخش دولتی سال 1398
شنبه 24 فروردين 1398
خدمات شایع  محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397

مطالب/ خدمات شایع محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397

                           
      خدمات شایع  محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397 خدمات شایع محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397
دوشنبه 28 خرداد 1397
تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در بخش دولتی در سال 1397

مطالب/ تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در بخش دولتی در سال 1397

                           
      تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در بخش دولتی در سال 1397 تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در بخش دولتی در سال 1397
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
الزام کلیه مراکز درمانی دولتی به ارائه خدمت با تعرفه دولتی به کلیه افراد بیمه شده - اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397

مطالب/ الزام کلیه مراکز درمانی دولتی به ارائه خدمت با تعرفه دولتی به کلیه افراد بیمه شده - اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397

                           
      الزام کلیه مراکز درمانی دولتی به ارائه خدمت با تعرفه دولتی به کلیه افراد بیمه شده - اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 الزام کلیه مراکز درمانی دولتی به ارائه خدمت با تعرفه دولتی به کلیه افراد بیمه شده - اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397
چهارشنبه 22 فروردين 1397