برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با چک لیست نظارت

چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397

مطالب/ چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397

                           
      چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397 چک لیست نظارت جامع بر عملکرد بیمارستانهای استان - ویرایش 1 - شهریور 1397
چهارشنبه 7 شهريور 1397
چک لیست نظارت بر نحوه تبعیت مراکز درمانی از دستورالعمل فراوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

مطالب/ چک لیست نظارت بر نحوه تبعیت مراکز درمانی از دستورالعمل فراوری مجدد ایمن وسایل پزشکی

                           
      چک لیست نظارت بر نحوه تبعیت مراکز درمانی از دستورالعمل فراوری مجدد ایمن وسایل پزشکی چک لیست نظارت بر نحوه تبعیت مراکز درمانی از دستورالعمل فراوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
سه شنبه 7 فروردين 1397