برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ریسین

دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین 1396

مطالب/ دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین 1396

                           
      دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین 1396 دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین 1396
سه شنبه 8 اسفند 1396