برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تیراندازی با تپانچه

کسب مقام قهرمانی آقای دکتر حامد رشکی در رشته تیراندازی با تپانچه

مطالب/ کسب مقام قهرمانی آقای دکتر حامد رشکی در رشته تیراندازی با تپانچه

                           
      کسب مقام قهرمانی آقای دکتر حامد رشکی در رشته تیراندازی با تپانچه کسب مقام قهرمانی آقای دکتر حامد رشکی در رشته تیراندازی با تپانچه
دوشنبه 23 بهمن 1396