برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت تجهیزات پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
چهارشنبه 16 اسفند 1396
مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش

صفحات/ مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزاری آیین بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

                           
      برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی ونتیلاتور و ماشین بیهوشی توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری  دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان

                           
      برگزاری  دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت درمان
يکشنبه 13 اسفند 1396
مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش

صفحات/ مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش
يکشنبه 13 اسفند 1396
مدیریت تجهیزات پزشکی، ادارات تابعه

صفحات/ مدیریت تجهیزات پزشکی، ادارات تابعه

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی، ادارات تابعه
يکشنبه 13 اسفند 1396
مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره تامین و صدور پروانه

صفحات/ مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره تامین و صدور پروانه

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره تامین و صدور پروانه
يکشنبه 13 اسفند 1396
برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه 1396/10/12

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه 1396/10/12

                           
      برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه 1396/10/12 برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی الکتروسرجری توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه 1396/10/12
دوشنبه 18 دي 1396
مدیریت تجهیزات پزشکی

صفحات/ مدیریت تجهیزات پزشکی

                           
      مدیریت تجهیزات پزشکی
شنبه 15 مرداد 1390