برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نوآوری سازمانی

دعوت به دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مطالب/ دعوت به دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

                           
      دعوت به دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دعوت به دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
سه شنبه 21 آذر 1396