برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرحوم احمد حشمت

مراسم اولین سالگرد درگذشت همکار عزیزمان مرحوم شادروان آقای احمد حشمت الوندی

مطالب/ مراسم اولین سالگرد درگذشت همکار عزیزمان مرحوم شادروان آقای احمد حشمت الوندی

                           
      مراسم اولین سالگرد درگذشت همکار عزیزمان مرحوم شادروان آقای احمد حشمت الوندی مراسم اولین سالگرد درگذشت همکار عزیزمان مرحوم شادروان آقای احمد حشمت الوندی
سه شنبه 27 تير 1396