برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استانداردهای تصویربرداری مغز

ابلاغ استانداردهای تصویربرداری عملکردی مغز 1396/01/20

مطالب/ ابلاغ استانداردهای تصویربرداری عملکردی مغز 1396/01/20

                           
      ابلاغ استانداردهای تصویربرداری عملکردی مغز 1396/01/20 استانداردهای تصویر برداری عملکردی مغز شامل:

1. شناسنامه و استاندارد خدمت بازسازی آنالیز FMRI و تراکتوگرافی DTI
2. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه نقشه تصویری و کمی مغز خارج از دستگاه MRI-MRS
3. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری طیف نگاری مغناطیسی MRS
4. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری تراکتوگرافی DTI
5. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری پرفیوژن مغزی Perfusion
6. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری عملکردی BOLD FMRI
7. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Stroke Mapping
8. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Tumor Mapping
9. شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Seizure Mapping

شنبه 26 فروردين 1396