برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سیاستهای بالینی قلب

ابلاغ سیاست های بالینی قلب و عروق 1396/01/15

مطالب/ ابلاغ سیاست های بالینی قلب و عروق 1396/01/15

                           
      ابلاغ سیاست های بالینی قلب و عروق 1396/01/15 سیاست های بالینی قلب و عروق شامل:
1. سیاست بالینی تعویض قوس آئورت
2. سیاست بالینی دستگاه کمک قلبی
3. سیاست بالینی درمان هماهنگ سازی دوباره قلب
4. سیاست بالینی ترمیم آنوریسم داخل عروقی
5. سیاست بالینی ترمیم داخل عروقی آئورت توراسیک
6. سیاست بالینی ترانس کاتتر کاشت دریچه ریوی
7. سیاست بالینی کوارکتوپلاستی
8. سیاست بالینی روش بستن آپانداژ دهلیز چپ
9. سیاست بالینی فناوری های بستن نشت دریچه ای
10. سیاست بالینی استنت گذاری وریدی
11. سیاست بالینی کاردیوورتر دفیبریلاتور کاشتنی

شنبه 26 فروردين 1396