برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سکته مغزی

ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

مطالب/ ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397

                           
      ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397 ابلاغ شناسنامه توانبخشی سکته مغزی 1397
پنجشنبه 29 آذر 1397
پیشنویس اول شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی

مطالب/ پیشنویس اول شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی

                           
      پیشنویس اول شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی .
شنبه 28 آذر 1394