برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشی

 نمونه فرم خط مشي و كتابچه راهنماي نگارش خط مشي و روشها

مطالب/ نمونه فرم خط مشي و كتابچه راهنماي نگارش خط مشي و روشها

                           
       نمونه فرم خط مشي و كتابچه راهنماي نگارش خط مشي و روشها نمونه فرم خط مشي و كتابچه راهنماي نگارش خط مشي و روشها

پنجشنبه 21 شهريور 1392
 راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

مطالب/ راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

                           
       راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی
پنجشنبه 21 شهريور 1392
نرم افزار برنامه توسعه فردی

مطالب/ نرم افزار برنامه توسعه فردی

                           
      نرم افزار برنامه توسعه فردی نرم افزار برنامه توسعه فردی
پنجشنبه 21 شهريور 1392
  فرمها و راهنماي برنامه توسعه فردی 

مطالب/ فرمها و راهنماي برنامه توسعه فردی 

                           
        فرمها و راهنماي برنامه توسعه فردی  فرمها و راهنماي برنامه توسعه فردی
پنجشنبه 21 شهريور 1392
  دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

مطالب/ دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

                           
        دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

پنجشنبه 21 شهريور 1392
 اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

مطالب/ اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

                           
       اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91) اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

پنجشنبه 21 شهريور 1392
  اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

مطالب/ اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

                           
        اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

پنجشنبه 21 شهريور 1392
 تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

مطالب/ تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

                           
       تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92 تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

پنجشنبه 21 شهريور 1392
اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید . دانلود

مطالب/ اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید . دانلود

                           
      اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید . دانلود اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید . دانلود
سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 سنجه های اعتباربخشی در ایران

مطالب/ سنجه های اعتباربخشی در ایران

                           
       سنجه های اعتباربخشی در ایران سنجه های اعتباربخشی در ایران

يکشنبه 1 بهمن 1391