برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتبار بخشی بیمارستان

 انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها

مطالب/ انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها

                           
       انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها انتخاب و تغییر پزشک معالج در بیمارستانها
شنبه 31 فروردين 1398
جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری

مطالب/ جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری

                           
      جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری جلسه هماهنگی و توجیهی ارزیابان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز " شروع دور دوم برنامه کشوری اعتبار بخشی ادواری
يکشنبه 16 دي 1397
پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

صفحات/ پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

                           
      پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها
سه شنبه 3 ارديبهشت 1392