برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیران پرستاری

شرایط انتخاب مدیران پرستاری معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397

مطالب/ شرایط انتخاب مدیران پرستاری معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397

                           
      شرایط انتخاب مدیران پرستاری معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397 شرایط انتخاب مدیران پرستاری معاونت درمان علوم پزشکی تبریز 1397
يکشنبه 11 آذر 1397
شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396

مطالب/ شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396

                           
      شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396 شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396
دوشنبه 27 شهريور 1396