برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بخش مراقبت ویژه

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه

مطالب/ شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه

                           
      شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها

مطالب/ ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها

                           
      ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها ابلاغ فرم های بخشهای مراقبت ویژه پرستاری و راهنمای تکمیل آنها
دوشنبه 15 آذر 1395