برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مراقبت های پرستاری

راهنمای نحوه محاسبه شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

مطالب/ راهنمای نحوه محاسبه شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

                           
      راهنمای نحوه محاسبه شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین راهنمای نحوه محاسبه شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین
يکشنبه 6 خرداد 1397
دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 1395/04/15

مطالب/ دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 1395/04/15

                           
      دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 1395/04/15 دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 1395/04/15
پنجشنبه 10 فروردين 1396