برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با غربالگری

دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس

مطالب/ دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس

                           
      دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس دستورالعمل های WHOبرای غربالگری و درمان ضایعات پیش سرطانی جهت پیشگیری از سرطان سرویکس
شنبه 16 اسفند 1393
شيوه نامه غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین

مطالب/ شيوه نامه غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین

                           
      شيوه نامه غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین شيوه نامه غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین
يکشنبه 31 شهريور 1392