برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اخذ رضایت آگاهانه

الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی

مطالب/ الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی

                           
      الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی
شنبه 13 شهريور 1395