برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدیریت تجهیزات پزشکی


مدیـریـت تجهیـزات پزشـکی
معـاونـت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی تبـریـز

مدیریت تجهیزات پزشکی بیش از 30 سال پیش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با عنوان « واحد تجهیزات پزشکی » شروع به فعالیت نموده است. در سال 1393 با جذب تعدادی از فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی، عنوان مذکور از « واحد تجهیزات پزشکی » به « مدیریت تجهیزات پزشکی » ارتقا یافت. در حال حاضر این مدیریت شامل سه اداره تخصّصی با عنوان « اداره نگهداشت و آموزش » و « اداره تامین و صدور پروانه » و « اداره نظارت و ارزیابی » مسئولیت مدیریت، نظارت و سیاست گذاری و ارایه راهکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی از طریق تامین و نگهداشت، تنظیم و تدوین فرآیندها و راهنماها، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و ارائه آموزش های لازم و نیز بازدیدهای ادواری و موردی از مراکز تحت پوشش (شامل 33 مرکز دانشگاهی، 1 مرکز خیریه، 3 مرکز نظامی، 10 مرکز خصوصی، 2 مرکز تامین اجتماعی و سایر مراکز مربوطه) برعهده دارد.