برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
کد 543

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی

گزارش نهایی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی