برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 30 فروردين 1394
کد 529

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه

چک لیست وضعیت موجود اورژانسها و اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه