تاریخ : شنبه 2 بهمن 1400
کد 1712

عیادت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آتش نشان مصدوم تبریزی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه مدیر روابط عمومی این دانشگاه از آقای صالح امانی آتش نشان مصدوم بستری در بیمارستان ولیعصر تبریز عیادت کردند.دکتر جواد احمدیان و امیر عزیزی ضمن عیادت از این آتش نشان فداکار جویای آخرین وضعیت درمانی وی شدند.همچنین دکتر احمدیان طی جلسه ای با مدیران بیمارستان ولیعصر تبریز خواستار ارائه هر بیشتر خدمات برای تسریع روند درمانی آقای صالح امانی شدند.مسئولین بیمارستان ولیعصر تبریز نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته درمانی برای بهبود وضعیت این آتش نشان از انجام درمان های مورد نیاز برای بهبود وی خبر دادند.