تاریخ : پنجشنبه 30 دي 1400
کد 1711

مراسم تودیع مدیر محترم خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدا

مراسم تودیع مدیر محترم خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدا با حضور دکتر احمدیان معاون محترم درمان ،  ، دکتر صادقپور رئیس محترم مرکز، دکتر دلجوان مدیر  محترم ، دکتر صادقی معاون فنی مرکز بهداشت و گروههای مختلف  همکاران برگزار شد.در این مراسم  از زحمات ده ساله آقای اشرفی در کسوت مدیر خدمات پرستاری تقدیر و تشکر گردید.