تاریخ : جمعه 24 دي 1400
کد 1709

حضور آقای دکتر احمدیان معاون محترم درمان در برنامه زنده دانیشیق صدای مرکز آذربایجانشرقی

موضوع گفتگو در خصوص کیفیت توزیع عادلانه خدمات درمانی و نظارت
در این گفتگو اقای دکتر احمدیان  در خصوص نحوه توزیع مراکز بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاها توضیح دادند و فرمودند توزیع امکانات درمانی بر اساس جمعیت و پراکندگی آن  انجام میگیرد. ایشان در خصوص نحوه حضور پزشکان متخصص در مراکز درمانی گفتند پزشکان متخصص هم به صورت انکال و هم به صورت مقیمی حتی در شهرهای با جمعیت کم نیز حضور دارند و متخصصین ۴ رشته اصلی کودکان، زنان، جراحی و بیهوشی در اکثر شهرهای استان حضور فعال دارند و در حال ارائه خدمات درمانی به مردم شریف استان هستند .در سالهای اخیر با رسیدگی به بیمارستانها ی شهرستانها تلاش جهت افزایش  مقیمی پزشکان در مناطق محروم و افزایش خدمات پزشکی در این مراکز انجام شده است  و به امید خدا با برنامه ریزیهای دولت جهت پراخت به موقع حق الزحمه پزشکان متخصص و سایر کادر درمان این وضعیت بهتر خواهد شد.

در ادامه دکتر احمدیان در خصوص نحوه نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها مطالبی را ببان نموده و گفتند مردم شریف استان در صورت مشاهده دریافتی بیشتر از تعرفه از طریق شماره تلفن ۱۹۰ وزارتی شکایت خود را ثبت نمایند تا در اسرع وقت واحد نظارت معاونت درمان اقدام نموده و مبالغ اضافی دریافتی عودت داده شود همچنین از مردم  خواستند در این خصوص با واحد نظارت معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی همکاری نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف را اطلاع دهند