تاریخ : شنبه 15 آذر 1399
کد 1569

اهم موارد بهداشتی جهت پیشگیری و کنترل ویروس کووید 19 برای مراکز درمانی

با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل های بهداشتی جهت پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19
با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل های بهداشتی جهت پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز با تاکید مجدد رعایت مفاد آن به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد .
  • فاصله گذاری اجتماعی
  • نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد .
  • غربالگری و تریاژ مراجعین در بدو ورود به مراکز درمانی صورت گیرد بطوریکه افراد مشکوک به کووید 19 با سایر افراد در سالن انتظار کنار هم قرار نگیرند .
  • در صورت امکان جداسازی مسیر ورود و خروج افراد و فاصله ایمن بین مراجعه کنندگان رعایت گردد .
  • بهداشت و حفاظت فردی
  • بطور مرتب دست ها به روش صحیح با آب و صابون شسته شود یا از محلول های ضد عفونی استفاده گردد .
 
  • رعایت بهداشت دست در موارد زیر ضروری است :
- قبل از تماس با بیمار
- بعد از خطر مواجهه با مایعات بدن
- پس از تماس با بیمار
            - بهداشت دست شامل شستشوی دست با آب و صابون و یا هنداراب با محلول های ضدعفونی بر پایه الکل است .
            - استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی توسط کارکنان و ...
         - کلیه دستگاه های آب سردکن و آبخوری تا اطلاع ثانوی جمع آوری و یا استفاده نشوند .
         - کلیه وسایل و ابزار پزشکی بعد از هر بار استفاده تمیز و گندزدایی شوند .
         - سطوح افقی در اتاق ها و سالن انتظار بویژه سطوحی که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب اوقات با آن تماس دارند بطور مرتب و همچنین در آخر هر شیفت نظافت و گندزدایی شود   .
         ● 
مدیریت پسماند
         - پسماندهای عفونی در کیسه های مقاوم زرد رنگ در سطل های زباله زرد رنگ درب دار و پدال دار قابل شستشو جمع آوری گردد .
         - کلیه پسماندهای تیز و برنده در سفتی باکس جمع آوری گردد و از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده خودداری گردد و همچنین سوزن های استفاده شده را از سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید .
        - در کلیه اتاق های معاینه روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیلات شستشوی دست وجود داشته باشد .
        ●
آموزش بهداشت
        - نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری تمهیدات لازم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس .
        - نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها خصوصا سرویس های بهداشتی .