برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1399
کد 1546

ابلاغیه 42/142 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص متخصصین طب اورژانس

با عنایت به ابلاغیه شماره 42/142 مورخ 13/2/1399 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص مشکلات رسیدگی....
      با عنایت به ابلاغیه شماره 42/142 مورخ 13/2/1399 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص مشکلات رسیدگی به اسناد پزشکی متخصصین طب اورژانس و جلسه مجدد مورخ 23/04/99 با حضور دبیر محترم شورایعالی بیمه سلامت و نمایندگان سازمان های بیمه گر در این معاونت موارد به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. شایان ذکر است این دستورالعمل پس از 6 ماه جهت بررسی تاثیر بر شاخصهای اورژانس مجدداً  مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1- درخواست خدمات پاراکلینیک ( سی تی اسکن،MIR، سونوگرافی، رادیو گرافی، آزمایشات تشخیصی - طبی ) مطابق با متخصصین سایر رشته ها در صورت تجویز توسط متخصصین طب اورژانس شاغل در اورژانس بیمارستان درکلیه مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد قابل ارائه و پرداخت است.
2-مطابق کتاب CPT2019، مراقبت بحرانی در بخش اورژانس ( کد ملی 901970) شامل خدمات ذیل بوده و این خدمات به طور همزمان با مراقبت بحرانی قابل گزارش نمی باشند:
 1. اندازه گیری برون ده قلبی : کد 900725
 2. تفسیر گرافی قفسه سینه
 3. پالس اکسی متری کدهای 901125-901130 و901135
 4. ECG: کد900710
 5. لوله گذاری معده کد 900200
 6. پیس گذاری موقت کد 300895
 7. کمک تنفس و تنفس ممتد خارج از بخش های مراقبت ویژه 901085 و 901090
 8. پروسیجرهای عروق محیطی شامل کدهای 302250و302480
 9. مانیتورینگ قلبی 900770
تبصره : خدمت مراقبت بحرانی در بخش اورژانس (کد ملی901970) و ویزیت جامع (کد ملی901949) در صورت درخواست توسط متخصصین طب اورژانس، به صورت همزمان قابل محاسبه و پرداخت است.
3-از آنجا که به طور معمول 92درصد از بیماران در بخش اورژانس در زیر 6 ساعت تعیین تکلیف می گردند، چنانچه 8 درصد باقی مانده از بیماران توسط متخصصین طب اورژانس اول ویزیت و ماندگاری بالای 6 ساعت داشته باشند و یا در زیر 6 ساعت به نوبت کاری بعدی منتقل شوند، در صورت ترخیص، ویزیت روز ترخیص (کد ملی901935) به متخصص طب اورژانس دوم قابل محاسبه و پرداخت است.
4-در صورت ارائه خدمات تشخیصی و انواع پروسیجرها به صورت اورژانسی و منطبق با کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس ، علاوه بر ویزیت قابل محاسبه و اخذ است.
5-ویزیت بیماران سطح 5 تریاژ در اورژانس برابر با ویزیت سرپائی متخصص برای متخصصین طب اورژانس قابل محاسبه و اخذ است.


 
 • نوشته شده
 • توسط محمد دهقانیان