برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 19 آبان 1399
کد 1543

نمونه گیری از خانواده های کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با توجه به بررسی بعمل آمده مشاهده می گردد که موارد انجام تکراری تست مولکولی کرونا ...
       با توجه به بررسی بعمل آمده مشاهده می گردد که موارد انجام تکراری تست مولکولی کرونا برای موارد سرپایی خصوصا خانواده همکاران شاغل در بیمارستان ها در حال افزایش می باشد، با عنایت به محدودیت ظرفیت انجام آزمایش در استان و افزایش مراجعات و همچنین هزینه بر بودن انجام آزمایش و مشکلات تامین محیط انتقال و سواپ داکرون، خواهشمند است دستور فرمایید نمونه برداری و انجام آزمایش مولکولی کرونا ویروس از کارکنان محترم دانشگاه مطابق با آخرین دستورالعمل کشوری و در موارد ضروری انجام گردد./