برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1398
کد 1471

بازدید های نظارتی اداره اورژانس بیمارستانی در خصوص مقابله با بحران بیماری کرونا

بازدید نظارتی بخش اورژانس بیمارستانی از مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز در خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 11/12/98
بازدید نظارتی بخش اورژانس بیمارستانی مرکز الغدیر تبریز در خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 11/12/98

بازدید نظارتی  بخش اورژانس بیمارستانی از مرکز شهید محلاتی تبریزدر خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 11/12/98

بازدید نظارتی  بخش اورژانس بیمارستانی از مرکز خیریه امیرالمومنین تبریز در خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 11/12/98

بازدید نظارتی بخش اورژانس بیمارستانی از مرکز خصوصی  بهبود در خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 12/12/98

بازدید نظارتی  بخش اورژانس بیمارستانی از مرکز خصوصی شمس ر خصوص مدیریت کنترل و آموزش مقابله با بحران بیماری کرونا مورخه 12/12/98