برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 4 اسفند 1398
کد 1462

جلسه آموزشی در خصوص آمادگی جهت بیماری کرونا ویروس در بیمارستان ولیعصر تبریز مورخه ۹۷/۱۱/۲۷

جلسه آموزشی در خصوص آمادگی جهت بیماری کرونا ویروس در بخش اورژانس برای سرپرستاران بخش اورژانس بیمارستانی سطح استان - بیمارستان ولیعصر تبریز مورخه ۹۷/۱۱/۲۷