برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 23 تير 1398
کد 1403

گزارش برگزاری کارگاه مجازی آموزشی کشوری بانک شیر مادر

گزارش برگزاری کارگاه مجازی آموزشی کشوری بانک شیر مادر
کارگاه آموزشی کشوری بانک شیر مادر با حضور اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و به میزبانی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت ویدئو کنفرانس برای دانشگاه ههای علوم پزشکی سراسر کشور در مورخ 22 تیر ماه از ساعت 8:30 لغایت 13:00 برگزارشد.در این کارگاه جناب آقای دکتر حسینی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با اهمیت شیر مادر در  ولزوم راه اندازی بانک شیر مادر در دانشگاه های علوم پزشکی بحث وگفتگو نمودند. همچنین دانشگاه های مختلف گزارش عملکرد خود در زمینه راه اندازی بانک شیر مادر را ارائه نمودند.اولین کارگاه کشوری بانک شیر مادر در دانشگاه علوم پزشکی تبریزآذر ماه سال 97 برای 11 دانشگاه برگزارشده که در حال راه اندازی بانک شیر می باشند.طبق برنامه های مصوب وزارت بهداشت مقرر شده است که تا پایان سال 98 ،16 دانشگاه کشور هم به مجموعه فوق اضافه گردد.در پایان مقرر شد کارگاه آموزشی بانک شیر مادر در مرکز آموزشی ودرمانی الزهرا به میزبانی معاونت درمان تبریز به صورت حضوری برای 16 دانشگاه کشور برگزار گردد.