برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398
کد 1389

بازدید سرزده ازبخش های روان مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز

بازدید سرزده ازبخش های روان مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز با حضور دکترحجت پورفتحی
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، بازدید سرزده ازبخش های روان مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز با حضور دکترحجت پورفتحی " معاون درمان "دکتر نظری " مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی "، دکتر محمد رضا شیخ " مدیر نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه "با هدف بررسی مسایل و مشکلات جاری در حیطه مدیریت بخشهای بالینی و پیگیری حقوق گیرندگان خدمت ( بیماران روانپزشکی ) مورخه 28/03/1398 ساعت 19 عصر بعمل آمد.
دراین بازدید چهار حیطه اساسی مورد بررسی قرار گرفت :

* پیگیری اجرای بخشنامه وزارتی : رعایت ساعت همپوشانی شیفتها توسط کارکنان در جهت پیشگیری از بروز حوادث و وقایع ناخواسته بین شیفتها
* نظارت بر نحوه توزیع و سرو غذا در بیماران در معرض خطر آسپیراسیون
  1. نظارت بر اصول ایمنی بیمار  
    1.   پیگیری اجرای بخشنامه وزارتی : رعایت ساعت همپوشانی شیفتها توسط کارکنان در جهت پیشگیری از بروز حوادث و وقایع ناخواسته بین شیفتها
    2. نظارت بر نحوه توزیع و سرو غذا در بیماران در معرض خطر آسپیراسیون
  2. نظارت بر اجرای صحیح فرآیند احیاء ، رعایت اصول و استانداردهای ابلاغی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف
  3. رعایت موازین کنترل عفونت و بهداشت محیط
  4. بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای بالینی
*سنجش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت " بیماران روانی " ازدریافت مطلوب خدمات و مراقبتهای پرستاری

  • در نهایت تدابیر لازم جهت انجام اقدامات اصلاحی توسط دکتر پورفتحی پیشنهاد گردید.