برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398
کد 1384

مراسم تودیع و معارفه مدیریت خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان

مراسم معارفه خانم لیلی رسولی و تکریم خانم رعنا جیگاری
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، مراسم تکریم رعنا جیگاری " مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان " و معارفه لیلی رسولی به عنوان " مدیر جدید خدمات پرستاری و تجلیل و تقدیر از بازنشستگان عزیز ، سرپرستاران : سلماندخت ، جنت دوست ،خرازی، شفایی، هادیزاده و کبار با حضور دکتر پورفتحی " معاون درمان " ، صفری " مدیر پرستاری دانشگاه " و اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی باشرکت مسئولین و روسای مرکز آموزشی درمانی کودکان بهمراه جمعی از پرستاران زحمتکس عرصه سلامت در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کودکان مورخه 08/03/1398 ساعت 10صبح برگزار گردید .