برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 19 فروردين 1398
کد 1361

سیاستگذاری آموزشی درراستای ارتقای کیفیت خدمات  آموزشی پرسنل شاغل در مراکز آموزشی درمانی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، اولین جلسه سیاستگذاری آموزشی درراستای ارتقای کیفیت خدمات  آموزشی پرسنل شاغل در مراکز آموزشی درمانی با حضور ...
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، اولین جلسه سیاستگذاری آموزشی درراستای ارتقای کیفیت خدمات  آموزشی پرسنل شاغل در مراکز آموزشی درمانی با حضور مسئولین آموزشی گروههای درمانی معاونت درمان  شامل : گروه پرستاری ، مامایی ، تجهیزات پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ، تغذیه ،کاردرمانی ، توانبخشی، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، رادیولوژی، فوریت پزشکی ، مددکاری ، هوشبری و روانشناسی  مورخه 12/12/1397 الی 16/12/1397 بمدت یک هفته در سالن آموزشی معاونت پشتیبانی برگزار گردید.