برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397
کد 1359

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397

دستورالعمل اجرایی تائید مرگ مغزی 1397