برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
کد 1268

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397

اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397
برنامه آموزشی و توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور ، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، با حضور دکتر عسگری "مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ، دکتر صومی "رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز" ، دکتر پورفتحی " معاون درمان "،دکتر خلیل اللهی "دادستان استان " ، موقری "معاون دادستان استان " ، یوزباشی "مدیرکل سازمان تعزیرات " دکتر نجفی " رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی استان " باهدف " نقش خطیر نظارت بر اموردرمان برای ارتقاء ، حفظ سلامت جامعه و در راستای برنامه عملیاتی سال 97اداره نظارت بر درمان دانشگاه " در مورخه  5 و 6 آذرماه در محل مرکز مدیریت سلامت کشوری برگزار خواهد گردید.