برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397
کد 1262

جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی

جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی
جلسه مشترک کشوری بصورت ویدئو کنفرانس مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی روز سه شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۰ صبح  با حضور دکتر پور فتحی معاون درمان دانشگاه و روسا و کارشناسان نظارت و اعتباربخشی و مدیران و روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان با هدف مرور قوانین، مقررات و فرایندهای رسیدگی به تخلفات درمانی برگزار گردید