برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 20 آبان 1397
کد 1260

دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397

دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397
دوازدهمین پیوند سال 97و پنجمین پیوند کبد در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همت معاونت درمان ، در مرکز پیوند مرکز آموزشی درمانی امام رضا با موفقیت انجام شد.
  کیس مرگ مغزی آقای 28 ساله"  محمد عالم دوست "فرزند شهید عالم دوست بعد از تائید نهایی پزشکی و رضایت و همکاری بالای خانواده خیر زنده یاد  ، به گل های پژمرده در لیست انتظار زندگی دوباره بخشید.
کبد ودو کلیه زنده یاد  "محمد عالم دوست " که به دنبال تصادف ، دچار مرگ مغزی شده بود به ترتیب به یک خانم 45 ساله و دو مرد پیوند زده شد و بدلیل نبود گیرنده با گروه خونی مناسب قلب بیمار برای فراهم آوری دریچه ها به مرکز قلب تهران منتقل شد.

                                                                                         مرحوم محمد عالم دوست