برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 20 آبان 1397
کد 1259

کارگاه های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان 1397

کارگاه های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان 1397
کارگاه های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان در استان اردبیل -سرعین  با حضور دکتر پورفتحی " معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو کمیته کشوری زایمان بی درد " با شرکت متخصصین زنان زایمان ، متخصصین بیهوشی ، ومدیران گروه مامایی و ماماهای دانشگاه های قطب 2(اردبیل، ارومیه ، مراغه، سراب، خلخال ، خوی ) توسط هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کمیته کشوری زایمان بی درد روز سه شنبه مورخه 15/8/97  در استان اردبیل برگزار گردید.
 دکترپورفتحی " معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو کمیته کشوری زایمان بی درد " : به دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال 97 و اهمیت ایجاد مراکز استاندارد انجام زایمان بی درد در بیمارستانها و انجام 25 درصدی زایمانهای طبیعی توسط روشهای کاهش درد دارویی و غیر دارویی تاکید نمودند
دکتر سیمین تقوی " فوق تخصص زنان و مسئول علمی اجرای زایمان فیزیولوژیک در شمالغرب کشور" : بر اهمیت آموزش مادران و ارئه مراقبتهای استاندارد طبق گاید لاین های کشوری تاکید نمودند.